Met behulp van deze website hopen we een bijdrage te leveren aan ons doel, nl. het verspreiden en uitdragen van het evangelie van Jezus Christus met behulp van eigentijdse gospelmuziek en boodschappen van christenmusici uit de Lage Landen.

De verschillende producten die door Ecovata worden gedistribueerd, zijn te vinden op deze website.

Kijk ook op:

Direct contact met Ecovata:

Een initiatief van:

Ecovata