Genres - Gospel uit de Lage Landen


Genre: samenzangJohannes de Heer - Nederland zingt

Johannes de Heer in een nieuw jasje.

Zing mee met de mooiste Johannes de Heer-liederen zoals 'De Heer is mijn herder', 'Op die heuvel daarginds' en 'Er komen stromen van zegen'....
lees meer over

Bouw Uw Koninkrijk - Nederland zingt

Zing en luister mee met schitterende liederen van de Nederland Zingt Dag 2017-cd ‘Bouw Uw Koninkrijk’. Onder andere een ‘Johannes de Heer-medley’ van Joke Buis, het lied...
lees meer over