Genres - Gospel uit de Lage Landen


Genre: samenzangBouw Uw Koninkrijk - Nederland zingt

Zing en luister mee met schitterende liederen van de Nederland Zingt Dag 2017-cd ‘Bouw Uw Koninkrijk’. Onder andere een ‘Johannes de Heer-medley’ van Joke Buis, het lied...
lees meer over